Het beleid van Dancovers inzake persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens naar aanleiding van het bezoeken van www.dancovershop.com

Wanneer u onze webshop bezoekt, is Dancover verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die verband houden met een aantal persoonsgegevens. Heeft u vragen over hoe wij uw gegevens verwerken wanneer u onze webshop bezoekt en meer, stuur dan een mail naar nederland@dancover.com

Waarom verwerken wij uw gegevens?

De algemene doelstelling van ons is het optimaliseren van de website en uw gebruikerservaring. We willen benadrukken dat de verwerking van uw gegevens op basis van uw toestemming gebeurt, en dat u te allen tijde uw toestemming kunt intrekken.

Wie krijgt uw informatie te zien?

In het kader van onze marketing verstrekken wij uw gegevens aan onze marketingbureaus en in bepaalde gevallen aan derde landen. Een derde land is in dit verband een land buiten de EU/EER, zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten. De ontvangers in het derde land kunnen Google, Inc., Facebook, Inc. en LinkedIn Corporation zijn, die onder de Privacy Shield-overeenkomst vallen. Dit houdt in dat de Europese Commissie heeft vastgesteld dat zij een toereikende bescherming bieden. Meer informatie over de Privacy Shield-overeenkomst vindt u op www.privacyshield.gov. De gegevens worden niet verstrekt aan internationale organisaties zoals de VN, de EU of de NAVO.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

Uw gegevens worden tot twee jaar na uw laatste bezoek aan de webshop gebruikt.

Welke rechten heeft u?

In overeenstemming met de algemene regelgeving inzake gegevensbescherming hebt u een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens. Indien u gebruik wilt maken van deze rechten, neem dan contact op met nederland@dancover.com.

Hieronder ziet u welke rechten u heeft:

 • U heeft altijd het recht om de gegevens die wij over u hebben in te zien
 • U heeft het recht om onjuiste gegevens over u te laten corrigeren
 • In bijzondere gevallen heeft u het recht om gegevens over u te laten verwijderen
 • In bepaalde gevallen heeft u het recht om de verwerking van uw gegevens aan banden te leggen. Als u recht heeft op een beperkte verwerking, mogen wij uw gegevens - afgezien van het opslaan daarvan - alleen met uw toestemming verwerken, of voor een juridische vordering die moet worden vastgesteld, geldig gemaakt of verdedigd - of ter bescherming van een persoon of een essentieel maatschappelijk belang
 • In bepaalde gevallen heeft u recht op een uitzondering op onze verwerking van uw gegevens
 • In bepaalde gevallen heeft u het recht om uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. U kunt uw gegevens ook zonder enige beperking van de ene informatiesysteembeheerder naar de andere laten overdragen - ook wel dataportabiliteit genoemd

De verwerking van persoonsgegevens die verband houden met uw privacy

Wanneer u onze nieuwsbrief ontvangt, is Dancover verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die betrekking hebben op een aantal van uw gegevens. Heeft u vragen over hoe wij met uw gegevens omgaan wanneer u onze nieuwsbrief ontvangt, neem dan contact op met nederland@dancover.com.

Waarom verwerken wij uw gegevens?

De algemene doelstelling van ons is om u het laatste nieuws over ons te kunnen presenteren en u aanbiedingen voor onze producten en diensten te kunnen sturen. We willen benadrukken dat de verwerking van uw gegevens op basis van uw toestemming gebeurt en dat u te allen tijde uw toestemming kunt intrekken.

Wie krijgt uw informatie te zien?

In het kader van onze marketing verstrekken wij uw gegevens aan onze marketingbureaus en in bepaalde gevallen aan derde landen. Een derde land is in dit verband een land buiten de EU/EER, zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten. De ontvangers in het derde land kunnen Google, Inc., Facebook, Inc. en LinkedIn Corporation zijn, die onder de Privacy Shield-overeenkomst vallen. Dit houdt in dat de Europese Commissie heeft vastgesteld dat zij een toereikende bescherming bieden. Meer informatie over de Privacy Shield-overeenkomst vindt u op www.privacyshield.gov. De gegevens worden niet verstrekt aan internationale organisaties zoals de VN, de EU of de NAVO.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

Uw gegevens worden tot 3 jaar bewaard vanaf het moment dat u uw toestemming heeft ingetrokken.

Welke rechten heeft u?

In overeenstemming met de algemene regelgeving inzake gegevensbescherming hebt u een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens. Indien u gebruik wilt maken van deze rechten, neem dan contact op met nederland@dancover.com.

Hieronder ziet u welke rechten u heeft:

 • U heeft altijd het recht om de gegevens die wij over u hebben in te zien
 • U heeft het recht om onjuiste gegevens over u te laten corrigeren
 • In bijzondere gevallen heeft u het recht om gegevens over u te laten verwijderen
 • In bepaalde gevallen heeft u het recht om de verwerking van uw gegevens aan banden te leggen. Als u recht heeft op een beperkte verwerking, mogen wij uw gegevens - afgezien van het opslaan daarvan - alleen met uw toestemming verwerken, of voor een juridische vordering die moet worden vastgesteld, geldig gemaakt of verdedigd - of ter bescherming van een persoon of een essentieel maatschappelijk belang
 • In bepaalde gevallen heeft u recht op een uitzondering op onze verwerking van uw gegevens
 • In bepaalde gevallen heeft u het recht om uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. U kunt uw gegevens ook zonder enige beperking van de ene informatiesysteembeheerder naar de andere laten overdragen - ook wel dataportabiliteit genoemd

De verwerking van persoonsgegevens in verband met de transacties met Dancover

Wanneer u producten op www.dancovershop.com koopt, is Dancover verantwoordelijk voor de verwerking van een aantal persoonsgegevens. Heeft u vragen over onze verwerking van uw gegevens met betrekking tot de transacties in onze webshop, neem dan contact op met nederland@dancover.com

Waarom verwerken wij uw gegevens?

Het algemene doel van onze verwerking van uw gegevens is het optimaliseren van de website en uw gebruikerservaring en om verkoop- en leveringscontracten met u af te kunnen sluiten. De verwerking van uw gegevens is nodig om een overeenkomst tussen u en Dancover te kunnen sluiten. Het betreft de verwerking van uw contactgegevens. Wanneer de transactie is aangegaan, is de verwerking van uw gegevens nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de levering van de gekochte goederen. Nadat de transactie is afgehandeld, is de verwerking ervan nodig opdat Dancover een rechtsvordering kan instellen, een eventuele rechtsvordering kan instellen, vaststellen of verdedigen.

Wie krijgt uw informatie te zien?

Uw gegevens worden aan onze verschillende partners verstrekt. Uw gegevens worden verstrekt aan het land waar de goederen geleverd moeten worden. Bestelt u goederen voor een land buiten de EU/EER, dan wordt uw informatie daaraan verstrekt. De gegevens worden niet verstrekt aan internationale organisaties zoals de VN, EU of NAVO.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

Uw gegevens worden tot 3 jaar verwerkt, gerekend vanaf het moment dat de transactie is voltooid. Indien uw informatie relevant is voor de financiële administratie van Dancover, bewaren wij deze gegevens tot vijf jaar, te rekenen vanaf het betreffende boekjaar.

Welke rechten heeft u?

In overeenstemming met de algemene regelgeving inzake gegevensbescherming hebt u een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens. Indien u gebruik wilt maken van deze rechten, neem dan contact op met nederland@dancover.com.

Hieronder ziet u welke rechten u heeft:

 • U heeft altijd het recht om de gegevens die wij over u hebben in te zien
 • U heeft het recht om onjuiste gegevens over u te laten corrigeren
 • In bijzondere gevallen heeft u het recht om gegevens over u te laten verwijderen
 • In bepaalde gevallen heeft u het recht om de verwerking van uw gegevens aan banden te leggen. Als u recht heeft op een beperkte verwerking, mogen wij uw gegevens - afgezien van het opslaan daarvan - alleen met uw toestemming verwerken, of voor een juridische vordering die moet worden vastgesteld, geldig gemaakt of verdedigd - of ter bescherming van een persoon of een essentieel maatschappelijk belang
 • In bepaalde gevallen heeft u recht op een uitzondering op onze verwerking van uw gegevens
 • In bepaalde gevallen heeft u het recht om uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. U kunt uw gegevens ook zonder enige beperking van de ene informatiesysteembeheerder naar de andere laten overdragen - ook wel dataportabiliteit genoemd

Het verwerken van persoonsgegevens - werving bij Dancover

Dancover is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens met betrekking tot werving en selectie. Heeft u vragen over hoe wij met uw informatie omgaan in verband met het wervingsproces bij Dancover, neem dan contact op met nederland@dancover.com

Waarom verwerken wij uw gegevens?

Het algemene doel van ons om uw gegevens te verwerken is om gekwalificeerd personeel te werven en in te huren. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in de meeste gevallen voor de tenuitvoerlegging van maatregelen die op uw verzoek worden genomen voorafgaand aan de eventuele sluiting van een arbeidsovereenkomst. Indien uw sollicitatie specifieke informatie bevat, zoals bijvoorbeeld gezondheidsinformatie, gebeurt de verwerking op basis van het feit dat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Wie krijgt uw informatie te zien?

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden. Uw gegevens worden niet aan derde landen verstrekt. Een derde land in dit verband is een land buiten de EU/EER, bijvoorbeeld de Verenigde Staten. De gegevens worden niet aan internationale organisaties zoals de VN, EU of NAVO verstrekt.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

Wij bewaren uw gegevens, inclusief CV, sollicitatie etc., tot drie maanden nadat het wervingsproces is beëindigd. Open sollicitaties worden tot 6 maanden bewaard.

Welke rechten heeft u?

In overeenstemming met de algemene regelgeving inzake gegevensbescherming hebt u een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens. Indien u gebruik wilt maken van deze rechten, neem dan contact op met nederland@dancover.com. De verstrekking van persoonsgegevens is een voorwaarde voor het verkrijgen van een functie bij ons.

Hieronder ziet u welke rechten u heeft:

 • U heeft altijd het recht om de gegevens die wij over u hebben in te zien
 • U heeft het recht om onjuiste gegevens over u te laten corrigeren
 • In bijzondere gevallen heeft u het recht om gegevens over u te laten verwijderen
 • In bepaalde gevallen heeft u het recht om de verwerking van uw gegevens aan banden te leggen. Als u recht heeft op een beperkte verwerking, mogen wij uw gegevens - afgezien van het opslaan daarvan - alleen met uw toestemming verwerken, of voor een juridische vordering die moet worden vastgesteld, geldig gemaakt of verdedigd - of ter bescherming van een persoon of een essentieel maatschappelijk belang
 • In bepaalde gevallen heeft u recht op een uitzondering op onze verwerking van uw gegevens
 • In bepaalde gevallen heeft u het recht om uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. U kunt uw gegevens ook zonder enige beperking van de ene informatiesysteembeheerder naar de andere laten overdragen - ook wel dataportabiliteit genoemd

De verwerking van persoonsgegevens - personeelsadministratie

Dancover is verantwoordelijk voor het verwerken van uw gegevens met betrekking tot uw dienstverband. Heeft u vragen over onze personeelsadministratie, neem dan contact op met nederland@dancover.com

Waarom verwerken wij uw gegevens?

Het algemene doel van ons is om dagelijks de lopende personeels- en salarisadministratie te kunnen beheren, met inbegrip van de personeelszaken en -ontwikkeling, werving en beëindiging van een arbeidsovereenkomst. De verwerking van persoonsgegevens door Dancover kan ook een andere wettelijke basis hebben. In sommige gevallen is de verwerking nodig voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, zoals het uitbetalen van het salaris. Op andere momenten is de verwerking nodig om een juridisch belang na te streven. Dit kan verband houden met:

 • Administratie van vergaderingen
 • Verwerking van de vergadernotulen
 • Rapportage aan het management

Wie krijgt uw informatie te zien?

In bepaalde gevallen worden uw persoonsgegevens aan overheidsinstanties en accountants verstrekt. Uw gegevens worden niet aan derde landen verstrekt. Een derde land in dit verband is een land buiten de EU/EER, bijvoorbeeld de Verenigde Staten. De gegevens zullen ook niet aan internationale organisaties zoals de VN, EU of NAVO worden verstrekt.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

Wij bewaren uw gegevens tot vijf jaar na beëindiging van de arbeidsovereenkomst om eventuele openstaande bedragen te verantwoorden. Indien de gegevens relevant zijn voor de financiële administratie van Dancover, bewaren wij ze tot vijf jaar, te rekenen vanaf het betreffende boekjaar. Deze gegevens kunnen betrekking hebben op salaris, kosten en vervoer. In geval van arbeidsongevallen worden de gegevens tot 10 jaar bewaard.

Welke rechten heeft u?

In overeenstemming met de algemene regelgeving inzake gegevensbescherming hebt u een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens. Indien u gebruik wilt maken van deze rechten, neem dan contact op met nederland@dancover.com. De verstrekking van persoonsgegevens is een voorwaarde voor het verkrijgen van een functie bij ons.

Hieronder ziet u welke rechten u heeft:

 • U heeft altijd het recht om de gegevens die wij over u hebben in te zien
 • U heeft het recht om onjuiste gegevens over u te laten corrigeren
 • In bijzondere gevallen heeft u het recht om gegevens over u te laten verwijderen
 • In bepaalde gevallen heeft u het recht om de verwerking van uw gegevens aan banden te leggen. Als u recht heeft op een beperkte verwerking, mogen wij uw gegevens - afgezien van het opslaan daarvan - alleen met uw toestemming verwerken, of voor een juridische vordering die moet worden vastgesteld, geldig gemaakt of verdedigd - of ter bescherming van een persoon of een essentieel maatschappelijk belang
 • In bepaalde gevallen heeft u recht op een uitzondering op onze verwerking van uw gegevens
 • In bepaalde gevallen heeft u het recht om uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. U kunt uw gegevens ook zonder enige beperking van de ene informatiesysteembeheerder naar de andere laten overdragen - ook wel dataportabiliteit genoemd

De verwerking van persoonsgegevens - lidmaatschap van MyDancover Club

Wanneer u lid bent van MyDancover Club, is Dancover verantwoordelijk voor het verwerken van gegevens die betrekking hebben op een aantal persoonsgegevens. Heeft u vragen over hoe wij met uw gegevens omgaan die verband houden met uw lidmaatschap van onze klantenclub, neem dan contact op met nederland@dancover.com

Waarom verwerken wij uw gegevens?

Het algemene doel van onze verwerking van uw gegevens is om de website en uw gebruikerservaring te optimaliseren, om u het laatste nieuws over ons te kunnen presenteren en u speciale aanbiedingen voor onze producten en diensten te kunnen sturen en om verkoop- en leveringscontracten met u te kunnen afsluiten. We willen benadrukken dat de verwerking van uw gegevens berust op uw lidmaatschap van MyDancover Club, die wordt beschouwd als een toestemming of overeenkomst. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Wie krijgt uw informatie te zien?

In het kader van onze marketing verstrekken wij uw gegevens aan onze marketingbureaus en in bepaalde gevallen ook aan derde landen. Een derde land in dit verband is een land buiten de EU/EER, bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Wanneer u goederen bij ons koopt, worden uw gegevens naar het land gestuurd waar u de goederen wilt laten bezorgen.
De ontvangers in het derde land kunnen Google, Inc., Facebook, Inc. en LinkedIn Corporation zijn, die onder de Privacy Shield-overeenkomst vallen. Dit houdt in dat de Europese Commissie heeft vastgesteld dat zij een toereikende bescherming bieden. Meer informatie over de Privacy Shield-overeenkomst vindt u op www.privacyshield.gov. De gegevens worden niet verstrekt aan internationale organisaties zoals de VN, de EU of de NAVO.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

Uw gegevens worden gedurende maximaal twee jaar verwerkt, gerekend vanaf het moment van uw laatste bezoek aan de webshop en gedurende drie jaar vanaf het moment dat u uw toestemming intrekt of er een aankoop wordt gedaan. Indien uw gegevens relevant zijn voor de financiële administratie van Dancover, bewaren wij deze gedurende maximaal vijf jaar gerekend vanaf het betreffende boekjaar.

Welke rechten heeft u?

In overeenstemming met de algemene regelgeving inzake gegevensbescherming hebt u een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens. Indien u gebruik wilt maken van deze rechten, neem dan contact op met nederland@dancover.com.

Hieronder ziet u welke rechten u heeft:

 • U heeft altijd het recht om de gegevens die wij over u hebben in te zien
 • U heeft het recht om onjuiste gegevens over u te laten corrigeren
 • In bijzondere gevallen heeft u het recht om gegevens over u te laten verwijderen
 • In bepaalde gevallen heeft u het recht om de verwerking van uw gegevens aan banden te leggen. Als u recht heeft op een beperkte verwerking, mogen wij uw gegevens - afgezien van het opslaan daarvan - alleen met uw toestemming verwerken, of voor een juridische vordering die moet worden vastgesteld, geldig gemaakt of verdedigd - of ter bescherming van een persoon of een essentieel maatschappelijk belang
 • In bepaalde gevallen heeft u recht op een uitzondering op onze verwerking van uw gegevens
 • In bepaalde gevallen heeft u het recht om uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. U kunt uw gegevens ook zonder enige beperking van de ene informatiesysteembeheerder naar de andere laten overdragen - ook wel dataportabiliteit genoemd

Ons team

Onze professionele verkoopadviseurs staan voor u klaar. Bel ons op +31(0)858 880 524, Maandag - Vrijdag 07:30 uur - 16:00 uur, E-mail: nederland@dancover.com

Maurizzio

Maurizzio

Marvis

Marvis

Diana

Diana

Mario

Mario

Alma

Alma