Dancover`I isikuandmete kaitse

Isikuandmete töötlemine seoses www.dancovershop.com külastamisega

Kui külastate meie Dancover`i e-poodi, siis on meil vastutus teie kohta käivate andmete töötlemisel. Kui teil on küsimusi enda kohta käivate andmete töötlemise kohta külastades meie E-poodi palun saatke meile kiri aadressil: uk@dancover.com

Miks me töötleme teie infot?

Üldine eesmärk teie info töötlemisel on optimeerida teie veebilehe kasutuskogemust. Peame rõhutama, et teie info töötlemine toimub teie nõusolekul ning teil on iga kell õigus oma nõusolek tagasi võtta.

Kes näevad teie infot?

Seoses turundusega edastame teie infot meie turundusagentuurile ja mõningatel juhtudel kolmandatele osapooltele. Kolmandate osapoolte riik on sellisel juhul riik, mis asub väljaspool EL/EMP, näiteks USA. Kolmandate riikide info saajateks võivad olla Google, Inc, Facebook, Inc ja LinkedIn Corporation, mida katab Privaatsusnõusolek. See tähendab, et komisjon on piisava kaitsetaseme kindlustanud. Shield- kokkuleppe kohta saate rohkem lugeda aadressilt www.privacyshield.gov. Infot ei edastata rahvusvahelistele organisatsioonidele nagu ÜRO, EL või NATO.

Kaua me teie infot säilitame?

Teie infot säilitatakse kuni kaks aastat alustades teie viimasest veebilehel külastustest.

Millised on teie õigused?

Vastavalt üldisele andmekaitseregulatsioonile, on teil oma andmete töötlemise kohta rida õigusi. Kui soovite neid õigusi kasutada, palun võtke ühendust aadressil: uk@dancover.com .

Siit saate näha, millised on teie õigused:

 • Teil on igal ajal õigus juurde pääseda infole, mida teie kohta omame
 • Teil on õigus enda kohta olevat ebakorrektset infot parandada lasta
 • Erijuhtudel on teil õigus enda kohta käivat infot kustutada
 • Mõnedel juhtudel on teil õigus piirata enda kohta käiva info kasutamist. Kui teil on õigus piiratud töötlemiseks, võime me teie informatsiooni töödelda ainult – välja arvatud ladustamine – teie nõusolekul või juriidilise nõude sisseseadmiseks, kehtetuks tunnistamiseks või kaitsmiseks - või isiku või oluliste avalike huvide kaitseks
 • Mõnedel juhtudel on teil õigus teha erandeid enda kohta käiva info töötlemiseks
 • Mõnedel juhtudel on teil õigus saada oma info struktureeritud, üldkasutatavad ja masinloetavas formaadis. Samuti saate lasta oma info edastada ühest infosüsteemi haldajast teise ilma takistusteta – tuntud ka kui andmete teisaldatavus

Teie privaatsusega seonduvate isikuandmete töötlemine

Kui saate meie uudiskirja, on Dancover vastutav mitmete teie kohta käivate andmete töötlemise eest. Kui teil on küsimusi nende andmete töötlemise kohta uudiskirja saamisel, palun võtke ühendust aadressil: uk@dancover.com.

Miks me teie infot töötleme?

Üldine põhjus miks teie informatsiooni töötleme on selleks, et saata teile enda uudiseid ja pakkumisi oma toodete ja teenuste kohta. Peame rõhutama, et teie info töötlemine põhineb teie nõusolekul ning teil on õigus see iga hetk tagasi võtta.

Kes teie infot näevad?

Seoses turundusega edastame teie infot meie turundusagentuurile ja mõningatel juhtudel kolmandatele osapooltele. Kolmandate osapoolte riik on sellisel juhul riik, mis asub väljaspool EL/EMP, näiteks USA. Kolmandate riikide info saajateks võivad olla Google, Inc, Facebook, Inc ja LinkedIn Corporation, mida katab Privaatsusnõusolek. See tähendab, et komisjon on piisava kaitsetaseme kindlustanud. Shield- kokkuleppe kohta saate rohkem lugeda aadressilt www.privacyshield.gov. Infot ei edastata rahvusvahelistele organisatsioonidele nagu ÜRO, EL või NATO.

Kaua me teie infot säilitame?

Teie infot säilitatakse kuni kolm aastat alustades hetkest, mil oma nõusoleku tagasi võtsite.

Millised on teie õigused?

Vastavalt üldisele andmekaitseregulatsioonile on teil rida õigusi seoses enda kohta käiva info töötlemise kohta. Kui soovite neid õigus kasutada, palun võtke ühendust aadressil: uk@dancover.com.

Siin näete enda õigusi:

 • Teil on igal ajal õigus juurde pääseda infole, mida teie kohta omame
 • Teil on õigus enda kohta olevat ebakorrektset infot parandada lasta
 • Erijuhtudel on teil õigus enda kohta käivat infot kustutada
 • Mõnedel juhtudel on teil õigus piirata enda kohta käiva info kasutamist. Kui teil on õigus piiratud töötlemiseks, võime me teie informatsiooni töödelda ainult – välja arvatud ladustamine – teie nõusolekul või juriidilise nõude sisseseadmiseks, kehtetuks tunnistamiseks või kaitsmiseks - või isiku või oluliste avalike huvide kaitseks
 • Mõnedel juhtudel on teil õigus teha erandeid enda kohta käiva info töötlemise kohta
 • Mõnedel juhtudel on teil õigus saada oma info struktureeritud, üldkasutatavad ja masinloetavas formaadis. Samuti saate lasta oma info edastada ühest infosüsteemi haldajast teise ilma takistusteta – tuntud ka kui andmete teisaldatavus

Isikuandmete töötlemine Dancover`ga kauplemisel

Kui ostate tooteid www.dancovershop.com poest on Dancover vastutav teie informatsiooni töötlemise eest. Kui teil on küsimusi meie e-poes kauplemise kohta, palun võtke ühendust aadressil: uk@dancover.com

Miks me teie infot töötleme?

Üldine eesmärk, miks teiega seonduvat informatsiooni töötleme, on kasutaja kogemuse optimeerimiseks meie veebilehel, lisaks müügitoimingute ja tarne teostamiseks. Teie info töötlemine on Dancover`le vajalik teiega lepingusse astumiseks. See puudutab teie kontaktinfot. Kui kauplemine on alanud, on teie info töötlemine vajalik kokkuleppe täitmiseks. See võib näiteks olla seotud ostetud kaupade tarnimisega. Pärast tehingu lõpetamist on andmete töötlemine Dancover`le vajalik õigusliku nõude täitmiseks, võimaliku õigusliku nõude tuvastamiseks, määramiseks või kaitsmiseks.

Kes teie infot näevad?

Teie infot edastatakse mitmetele partneritele. Teie infot edastatakse riikidesse kuhu kaupa toimetatakse. Kui tellite kaupasid EL/EMP väljapoole, edastatakse teie info siia. Infot ei edastata rahvusvahelistele organisatsioonidele nagu. ÜRO, EL või NATO.

Kaua me teie infot säilitame?

Teie infot hoitakse kuni kolm aastat alates tehingu lõppemisest. Kui teie info on Dancover`i raamatupidamise jaoks olulise tähtsusega hoiame seda kuni viis aastat alustades vastavast fiskaalaastast.

Millised on teie õigused?

Vastavalt üldisele andmekaitseregulatsioonile on teil rida õigusi seoses enda kohta käiva info töötlemise kohta. Kui soovite neid õigus kasutada, palun võtke ühendust aadressil: uk@dancover.com.

Siit näete enda õigusi:

 • Teil on igal ajal õigus juurde pääseda infole, mida teie kohta omame
 • Teil on õigus enda kohta olevat ebakorrektset infot parandada lasta
 • Erijuhtudel on teil õigus enda kohta käivat infot kustutada
 • Mõnedel juhtudel on teil õigus piirata enda kohta käiva info kasutamist. Kui teil on õigus piiratud töötlemiseks, võime me teie informatsiooni töödelda ainult – välja arvatud ladustamine – teie nõusolekul või juriidilise nõude sisseseadmiseks, kehtetuks tunnistamiseks või kaitsmiseks - või isiku või oluliste avalike huvide kaitseks
 • Mõnedel juhtudel on teil õigus teha erandeid enda kohta käiva info töötlemise kohta
 • Mõnedel juhtudel on teil õigus saada oma info struktureeritud, üldkasutatavad ja masinloetavas formaadis. Samuti saate lasta oma info edastada ühest infosüsteemi haldajast teise ilma takistusteta – tuntud ka kui andmete teisaldatavus

Isikuandmete töötlemine – värbamine Dancover`s

Dancover vastutab teiega info töötlemise eest seoses värbamisprotsessiga. Kui teil on oma info töötlemise kohta seoses Dancover`i värbamisprotsessiga küsimusi, palun võtke ühendust aadressil: uk@dancover.com

Miks me töötleme teie infot?

Teie andmete töötlemise üldiseks eemärgiks on palgata kvalifitseeritud personali. Isikuandmete töötlemise protsess teostatakse tavaliselt teie taotlusel võetud meetmete rakendamiseks enne võimalikku töölepingu sõlmimist. Juhul kui teie avaldus sisaldab spetsiifilisi infokategooriaid, sealhulgas näiteks tervisega seonduvat informatsiooni, põhineb selle töötlemine faktil, et olete need meile ise edastanud.

Kes teie infot näevad?

Me ei edasta teie informatsiooni teistele. Teie infot ei edastata kolmandatesse riikidesse. Siinkohal peetakse kolmandateks riikideks neid riike, mis asuvad väljaspool EL/EMP, näiteks USA. Infot ei edastata rahvusvahelistele organisatsioonidele nagu ÜRO, EU või NATO.

Kaua me teie infot hoiame?

Säilitame teie infot, sealhulgas CV-d, avaldust, jne kuni 3 kuud peale värbamisprotsessi lõppu. Soovimatuid avaldusi hoiame kuni 6 kuud.

Millised on teie õigused?

Vastavalt üldisele andmekaitseregulatsioonile on teil rida õigusi seoses enda kohta käiva info töötlemise kohta. Kui soovite neid õigus kasutada, palun võtke ühendust aadressil: uk@dancover.com.

Siin näete enda õigusi:

 • Teil on igal ajal õigus juurde pääseda infole, mida teie kohta omame
 • Teil on õigus enda kohta olevat ebakorrektset infot parandada lasta
 • Erijuhtudel on teil õigus enda kohta käivat infot kustutada
 • Mõnedel juhtudel on teil õigus piirata enda kohta käiva info kasutamist. Kui teil on õigus piiratud töötlemiseks, võime me teie informatsiooni töödelda ainult – välja arvatud ladustamine – teie nõusolekul või juriidilise nõude sisseseadmiseks, kehtetuks tunnistamiseks või kaitsmiseks - või isiku või oluliste avalike huvide kaitseks
 • Mõnedel juhtudel on teil õigus teha erandeid enda kohta käiva info töötlemise kohta
 • Mõnedel juhtudel on teil õigus saada oma info struktureeritud, üldkasutatavad ja masinloetavas formaadis. Samuti saate lasta oma info edastada ühest infosüsteemi haldajast teise ilma takistusteta – tuntud ka kui andmete teisaldatavus

Isikuandmete töötlemine – personali haldamine

Dancover vastutab teie andmete kasutamise eest seoses teie palkamisega. Kui teil on küsimusi meie personalijuhtimise kohta palun võtke ühendust aadressil: uk@dancover.com

Miks teie infot töötleme?

Teie info töötlemise üldise eesmärk on igapäevane personali ja palgahaldust, sealhulgas personali hooldust ja arendamist, töölevõtmist ja töölepingu lõpetamist. Dancover`l võib olla erinev juriidiline alus. Mõnikord on teie andmeid vaja töödelda töölepingu täitmiseks nagu näiteks palga maksmiseks. Teistel juhtudel on nende töötlemine vajalik juriidiliste huvide täitmiseks. See võib olla seoses:

 • Koosolekute haldamine
 • Koosolekute protokollide haldamine
 • Juhtimisaruandlus

Kes näevad teie infot?

Vahepeal edastatakse teie isikuandmeid ametivõimudele ja raamatupidajatele. Teie andmeid ei edastata kolmandatele riikidee. Kolmandateks riikideks peetakse siinkohal riike, mis asuvad EL/EMP, näiteks USA. Infot ei edastata ka rahvusvahelistele organisatsioonidele nagu ÜRO, EL või NATO.

Kaua me teie infot säilitame?

Säilitame teie infot viie aasta jooksul alustades töölepingu lõpetamisest ja tasumata saldode lahendamiseks. Kui info on Dancover`i raamatupidamise seisukohalt oluline säilitame seda kuni viis aastat alustades vastavast fiskaalaastast. See info võib olla palga, kulutuste ja transpordi kohta. Tööõnnetuste korral hoitakse infot alles kuni 10 aastat.

Millised on teie õigused?

Vastavalt üldisele andmekaitseregulatsioonile on teil rida õigusi seoses enda kohta käiva info töötlemise kohta. Kui soovite neid õigus kasutada, palun võtke ühendust aadressil: uk@dancover.com. Meiega seisukoha omamise eeltingimuseks on esikuandmete esitamine.

Siin näete enda õigusi:

 • Teil on igal ajal õigus juurde pääseda infole, mida teie kohta omame
 • Teil on õigus enda kohta olevat ebakorrektset infot parandada lasta
 • Erijuhtudel on teil õigus enda kohta käivat infot kustutada
 • Mõnedel juhtudel on teil õigus piirata enda kohta käiva info kasutamist. Kui teil on õigus piiratud töötlemiseks, võime teie informatsiooni töödelda ainult – välja arvatud ladustamine – teie nõusolekul või juriidilise nõude sisseseadmiseks, kehtetuks tunnistamiseks või kaitsmiseks - või isiku või oluliste avalike huvide kaitseks
 • Mõnedel juhtudel on teil õigus teha erandeid enda kohta käiva info töötlemise kohta
 • Mõnedel juhtudel on teil õigus saada oma info struktureeritud, üldkasutatavad ja masinloetavas formaadis. Samuti saate lasta oma info edastada ühest infosüsteemi haldajast teise ilma takistusteta – tuntud ka kui andmete teisaldatavus

Isikuandmete töötlemine – MyDancover Club liikmelisus

Kui olete MyDancover Club liige vastutab Dancover mitmete teie isikuandmete töötlemise eest. Kui teil on küsimusi teie liikmelisusega seonduvate isikuandmete töötlemise kohta, palun võtke ühendust aadressil uk@dancover.com

Miks me teie infot töötleme?

Üldine eesmärk teie info töötlemisel on optimeerida teie veebilehe kasutuskogemust, et saaksime teile pakkuda uusimaid uudiseid ja saata liikmetele mõeldud eripakkumisi meie toodete ja teenuste kohta, samuti selleks, et saaksime müügi ja kohaletoimetamise kokkuleppeid teiega otseselt arutada. Peame rõhutama, et teie info töötlemine põhineb teie MyDancover Club liikmelisusel ning teil on iga kell õigus oma nõusolek tagasi võtta.

Kes infot näevad?

Seoses turundusega edastame teie infot meie turundusagentuurile ja mõningatel juhtudel kolmandatele osapooltele. Kolmandate osapoolte riik on sellisel juhul riik, mis asub väljaspool EL/EMP, näiteks USA. Kui ostate meilt kaupasid saadetakse teie info riiki kuhu soovite lasta kaubad toimetada. Kolmandate riikide info saajateks võivad olla Google, Inc, Facebook, Inc ja LinkedIn Corporation, mida katab Privaatsusnõusolek. See tähendab, et komisjon on piisava kaitsetaseme kindlustanud. Shield- kokkuleppe kohta saate rohkem lugeda aadressilt www.privacyshield.gov. Infot ei edastata rahvusvahelistele organisatsioonidele nagu ÜRO, EL või NATO.

Kaua me teie infot säilitame?

Teie infot säilitatakse kuni kaks aastat, seda veebilehe viimase külastuse hetkest ja kolm aastat juhul, kui oma nõusolekust taganete või see mõjutab teie ostmist. Kui teie andmed on olulised Dancover`i raamatupidamisele, hoiame neil alles kuni 5 aastat alustades vastavast fiskaalaastast.

Millised on teie õigused?

Vastavalt üldisele andmekaitseregulatsioonile, on teil oma andmete töötlemise kohta rida õigusi. Kui soovite neid õigusi kasutada, palun võtke ühendust aadressil: uk@dancover.com.

Siin näete oma õigusi:

 • Teil on igal ajal õigus juurde pääseda infole, mida teie kohta omame
 • Teil on õigus enda kohta olevat ebakorrektset infot parandada lasta
 • Erijuhtudel on teil õigus enda kohta käivat infot kustutada
 • Mõnedel juhtudel on teil õigus piirata enda kohta käiva info kasutamist. Kui teil on õigus piiratud töötlemiseks, võime me teie informatsiooni töödelda ainult – välja arvatud ladustamine – teie nõusolekul või juriidilise nõude sisseseadmiseks, kehtetuks tunnistamiseks või kaitsmiseks - või isiku või oluliste avalike huvide kaitseks
 • Mõnedel juhtudel on teil õigus teha erandeid enda kohta käiva info töötlemiseks
 • Mõnedel juhtudel on teil õigus saada oma info struktureeritud, üldkasutatavad ja masinloetavas formaadis. Samuti saate lasta oma info edastada ühest infosüsteemi haldajast teise ilma takistusteta – tuntud ka kui andmete teisaldatavus

Meie meeskond

Meie professionaalsed müüginõustajad on teie teeninduses. Helista meile 88 01 140, Esmaspäev - Reede 09:30 - 17:00, Email: uk@dancover.com

Maurizzio

Maurizzio

Marvis

Marvis

Diana

Diana

Alma

Alma