Dancovers privātu datu politika

Privātas informācijas apstrāde, kas saistīta ar vietnes www.dancovershop.com apmeklēmu

Apmeklējot mūsu interneta veikalu, Dancover ir atbildīgs par jūsu informācijas apstrādi. Ja jums rodas jautājumi par to, kā mēs apstrādājam jūsu informāciju, kad tiek apmeklēts mūsu interneta veikals, tad jūs varat nosūtīt e-pasta vēstuli uz uk@dancover.com

Kādēļ mēs apstrādājam jūsu informāciju?

Galvenais jūsu informācijas apstrādes mērķis ir mājas lapas optimizācija un lietotāja pieredzes uzlabošana. Mums ir būtiski uzsvērt, ka jūsu informācijas apstrādes pamatā ir jūsu piekrišana, kuru jūs varat atsaukt jebkurā brīdī.

Kas redzēs jūsu informāciju?

Mūsu mārketinga nolūkos jūsu informācija tiek nodota mūsu mārketinga aģentūrām, un atsevišķos gadījumos tā tiek nodota arī trešām valstīm. Trešā valsts ir ārpus ES/EEZ teritorijas esoša valsts, piemēram, Amerikas Savienotās Valstis. Datu saņēmēji no trešās valsts var būt Google Inc., facebook Inc. un LinkedIn Corporation, uz kuriem attiecas Privātuma Vairoga vienošanās. Tas nozīmē, ka īpaša komisija ir noteikusi, ka šiem uzņēmumiem ir atbilstošs aizsardzības līmenis. Plašāku informāciju par Vairoga vienošanos ir iespējams aplūkot vietnē www.privacyshield.gov. Dotā informācija netiks nodota tādām starptautiskām organizācijām kā ANO, ES vai NATO.

Cik ilgi mēs glabājam jūsu informāciju?

Jūsu informācija tiks apstrādāta līdz pat divus gadus pēc jūsu pēdējā interneta veikala apmeklējuma.

Kādas ir jūsu tiesības?

Balstoties uz vispārējo datu aizsardzības regulu, jums ir virkne tiesību ietekmēt jūsu informācijas apstrādi mūsu interneta veikalā. Ja jūs vēlaties izmantot šīs tiesības, lūdzu, sazinieties ar uk@dancover.com.

Šeit jūs varat aplūkot savas tiesības:

 • Jums ir tiesības jebkurā laikā iegūt piekļuvi informācijai, kas mums ir pieejama par jums.
 • Jums ir tiesības izlabot nepareizu informāciju par jums
 • Īpašos gadījumos jums ir tiesības pieteikt jūsu informācijas dzēšanu
 • Atsevišķos gadījumos jums ir tiesības ierobežot jūsu datu apstrādi. Ja jums ir tiesības uz informācijas apstrādes ierobežošanu, tad mēs varam tikai apstrādāt jūsu informāciju – neveicot datu glabāšanu – kas notiek ar jūsu piekrišanu vai saistībā ar tiesiskas prasības veidošanu, spēkā esamību, aizstāvēšanu vai arī personu vai svarīgu sabiedrības interešu aizsardzību
 • Atsevišķos gadījumos jums ir tiesības iebilst pret to, kā mēs apstrādājam jūsu datus
 • Atsevišķos gadījumos jums ir tiesības saņemt jūsu datus strukturētā, plaši izmantojamā un mašīnlasāmā formātā. Turklāt jūs varat bez šķēršļiem nodot savu informāciju no viena informācijas sistēmas pārvaldnieka citam – šo procesu sauc par datu pārnesamību

Personiskās informācijas apstrāde, kas saistīta ar jūsu privātiem datiem

Dancover ir atbildīgs par datu apstrādi, kas ietver virkni informācijas par jums, kad jūs saņemat mūsu informatīvo ziņojumu. Ja jums rodas jautājumi par to, kā mēs apstrādājam jūsu informāciju, kad jūs saņemat mūsu informatīvo ziņojumu, tad jūs varat nosūtīt e-pasta vēstuli uz uk@dancover.com.

Kādēļ mēs apstrādājam jūsu informāciju?

Galvenais jūsu informācijas apstrādes iemesls ir iespēja nosūtīt jums mūsu jaunākās ziņas un produktu vai pakalpojumu piedāvājumus. Ir būtiski uzsvērt, ka jūsu informācijas apstrādes pamatā ir jūsu piekrišana, kuru jūs varat atsaukt jebkurā brīdī.

Kas redzēs jūsu informāciju?

Mūsu mārketinga nolūkos jūsu informācija tiek nodota mūsu mārketinga aģentūrām, un atsevišķos gadījumos tā tiek nodota arī trešām valstīm. Trešā valsts ir ārpus ES/EEZ teritorijas esoša valsts, piemēram, Amerikas Savienotās Valstis. Datu saņēmēji no trešās valsts var būt Google Inc., facebook Inc. un LinkedIn Corporation, uz kuriem attiecas Privātuma Vairoga vienošanās. Tas nozīmē, ka Komisija ir noteikusi, ka šiem uzņēmumiem ir atbilstošs aizsardzības līmenis. Plašāku informāciju par Vairoga vienošanos ir iespējams aplūkot vietnē www.privacyshield.gov. Dotā informācija netiks nodota tādām starptautiskām organizācijām kā ANO, ES vai NATO.

Cik ilgi mēs glabājam jūsu informāciju?

Jūsu informācija tiks apstrādāta līdz pat trīs gadus pēc jūsu piekrišanas atsaukšanas.

Kādas ir jūsu tiesības?

Balstoties uz vispārējo datu aizsardzības regulu, jums ir virkne tiesību ietekmēt to, kā mēs apstrādājam jūsu informāciju. Ja jūs vēlaties izmantot šīs tiesības, lūdzu, sazinieties ar uk@dancover.com.

Šeit jūs varat aplūkot savas tiesības:

 • Jums ir tiesības jebkurā laikā iegūt piekļuvi informācijai, kas mums ir pieejama par jums
 • Jums ir tiesības izlabot nepareizu informāciju par jums
 • Īpašos gadījumos jums ir tiesības pieteikt jūsu informācijas dzēšanu
 • Atsevišķos gadījumos jums ir tiesības ierobežot jūsu datu apstrādi. Ja jums ir tiesības uz informācijas apstrādes ierobežošanu, tad mēs varam tikai apstrādāt jūsu informāciju – neveicot datu glabāšanu – kas notiek ar jūsu piekrišanu vai saistībā ar tiesiskas prasības veidošanu, spēkā esamību, aizstāvēšanu vai personu vai svarīgu sabiedrības interešu aizsardzību
 • Atsevišķos gadījumos jums ir tiesības iebilst pret to, kā mēs apstrādājam jūsu datus
 • Atsevišķos gadījumos jums ir tiesības saņemt jūsu datus strukturētā, plaši izmantojamā un mašīnlasāmā formātā. Turklāt jūs varat bez šķēršļiem nodot savu informāciju no viena informācijas sistēmas pārvaldnieka citam – šo procesu sauc par datu pārnesamību

Privātas informācijas apstrāde, kuras pamatā ir pirkumi no Dancover

Dancover ir atbildīgs par datu apstrādi, kas ietver virkni informācijas par jums, kad jūs veicat pirkumus vietnē www.dancovershop.com. Ja jums rodas jautājumi par to, kā mēs apstrādājam jūsu informāciju, kad jūs veicat pirkumu mūsu interneta veikalā, tad jūs varat nosūtīt e-pasta vēstuli uz uk@dancover.com.

Kādēļ mēs apstrādājam jūsu informāciju?

Galvenais jūsu informācijas apstrādes iemesls ir mūsu mājas lapas optimizēšana, lietotāja pieredzes uzlabošana un iespēja noslēgt pirkumu un piegādes līgumus ar jums. Jūsu datu apstrāde ir nepieciešama, lai mēs varētu noslēgt vienošanos starp jums un Dancover. Tas attiecas uz jūsu kontaktinformācijas apstrādi. Sākoties tirdzniecībai, jūsu informācijas apstrāde ir nepieciešama vienošanās izpildei. Tā var būt saistīta, piemēram, ar iegādātās preces piegādi. Pēc darījuma pabeigšanas, apstrāde ir nepieciešama, lai vajadzības gadījumā Dancover varētu iesniegt, noteikt vai aizstāvēt iespējamo tiesisko prasību.

Kas redzēs jūsu informāciju?

Jūsu informācija tiks nodota dažādiem mūsu partneriem. Šī informācija tiks pārsūtīta uz preču piegādes valsti. Ja jūs pasūtat preces uz valsti, kas atrodas ārpus ES/EEZ teritorijas, tad jūsu dati tiks pārsūtīti uz šo valsti. Informācija netiks nodota tādām starptautiskām organizācijām kā ANO, ES vai NATO.

Cik ilgi mēs glabājam jūsu informāciju?

Jūsu informācija tiks apstrādāta līdz pat trīs gadus pēc pirkuma veikšanas. Ja jūsu informācija ir saistīta ar Dancover grāmatvedības darbu, tad mēs saglabāsim šos datus līdz piecus gadus pēc attiecīgā finanšu gada.

Kādas ir jūsu tiesības?

Balstoties uz vispārējo datu aizsardzības regulu, jums ir virkne tiesību ietekmēt to, kā mēs apstrādājam jūsu informāciju. Ja jūs vēlaties izmantot šīs tiesības, lūdzu, sazinieties ar uk@dancover.com.

Šeit jūs varat aplūkot savas tiesības:

 • Jums ir tiesības jebkurā laikā iegūt piekļuvi informācijai, kas mums ir pieejama par jums
 • Jums ir tiesības izlabot nepareizu informāciju par jums
 • Īpašos gadījumos jums ir tiesības pieteikt jūsu informācijas dzēšanu
 • Atsevišķos gadījumos jums ir tiesības ierobežot jūsu datu apstrādi. Ja jums ir tiesības uz informācijas apstrādes ierobežošanu, tad mēs varam tikai apstrādāt jūsu informāciju – neveicot datu glabāšanu – kas notiek ar jūsu piekrišanu vai saistībā ar tiesiskas prasības veidošanu, spēkā esamību, aizstāvēšanu vai personu vai svarīgu sabiedrības interešu aizsardzību
 • Atsevišķos gadījumos jums ir tiesības iebilst pret to, kā mēs apstrādājam jūsu datus
 • Atsevišķos gadījumos jums ir tiesības saņemt jūsu datus strukturētā, plaši izmantojamā un mašīnlasāmā formātā. Turklāt jūs varat bez šķēršļiem nodot savu informāciju no viena informācijas sistēmas pārvaldnieka citam – šo procesu sauc par datu pārnesamību

Privātas informācijas apstrāde – nodarbinātība Dancover uzņēmumā

Dancover ir atbildīgs par datu apstrādi, kas saistīta ar darbinieku pieņemšanu darbā. Ja jums rodas jautājumi par to, kā mēs apstrādājam jūsu informāciju, kas saistīta ar Dancover darbā pieņemšanas procesu, tad aicinām sazināties ar mums, rakstot uz uk@dancover.com.

Kādēļ mēs apstrādājam jūsu informāciju?

Galvenais jūsu informācijas apstrādes mērķis ir iespēja pieņemt darbā un nolīgt kvalificētus speciālistus. Privātas informācijas apstrāde parasti tiek veikta, lai realizētu pasākumus pēc jūsu pieprasījuma pirms iespējamā darba līguma noslēgšanas. Ja jūsu pieteikumā tiks norādīta konkrētas kategorijas informācija, piemēram, informācija par veselības stāvokli, tad šo datu apstrāde būs balstīta uz fakta, ka jūs esat apzinīgi atklājuši mums šo informāciju.

Kas redzēs jūsu informāciju?

Jūsu informācija netiks nodota citiem. Šī informācija netiks pārsūtīta uz trešām valsti. Trešā valsts ir valsts, kas atrodas ārpus ES/EEZ teritorijas, piemēram, ASV. Informācija netiks nodota tādām starptautiskām organizācijām kā ANO, ES vai NATO.

Cik ilgi mēs glabājam jūsu informāciju?

Jūsu dati, ieskaitot CV, pieteikuma vēstule un cita saistoša informācija tiek glabāti līdz pat trīs mēnešus, skaitot no atlases procesa beigām. Nepieprasīti pieteikumi tiek glabāti līdz 6 mēnešus.

Kādas ir jūsu tiesības?

Balstoties uz vispārējo datu aizsardzības regulu, jums ir virkne tiesību ietekmēt to, kā mēs apstrādājam jūsu informāciju. Ja jūs vēlaties izmantot šīs tiesības, lūdzu, sazinieties ar uk@dancover.com. Vēlamā amata iegūšanai personas datu iesniegšana ir kā priekšnoteikums.

Šeit jūs varat aplūkot savas tiesības:

 • Jums ir tiesības jebkurā laikā iegūt piekļuvi informācijai, kas mums ir pieejama par jums
 • Jums ir tiesības izlabot nepareizu informāciju par jums
 • Īpašos gadījumos jums ir tiesības pieteikt jūsu informācijas dzēšanu
 • Atsevišķos gadījumos jums ir tiesības ierobežot jūsu datu apstrādi. Ja jums ir tiesības uz informācijas apstrādes ierobežošanu, tad mēs varam tikai apstrādāt jūsu informāciju – neveicot datu glabāšanu – kas notiek ar jūsu piekrišanu vai saistībā ar tiesiskas prasības veidošanu, spēkā esamību, aizstāvēšanu vai personu vai svarīgu sabiedrības interešu aizsardzību
 • Atsevišķos gadījumos jums ir tiesības iebilst pret to, kā mēs apstrādājam jūsu datus
 • Atsevišķos gadījumos jums ir tiesības saņemt jūsu datus strukturētā, plaši izmantojamā un mašīnlasāmā formātā. Turklāt jūs varat bez šķēršļiem nodot savu informāciju no viena informācijas sistēmas pārvaldnieka citam – šo procesu sauc par datu pārnesamību

Privātas informācijas apstrāde – personāla vadība

Dancover ir atbildīgs par datu apstrādi, kas saistīta ar jūsu darbu. Ja jums rodas jautājumi par mūsu personāla vadību, tad aicinām sazināties ar mums, rakstot uz uk@dancover.com.

Kādēļ mēs apstrādājam jūsu informāciju?

Dancover privātas informācijas apstrādei var būt atšķirīgs juridiskais pamats. Dažreiz apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu darba līguma nosacījumus, piemēram, algas izmaksu. Citos gadījumos apstrāde ir nepieciešama tiesiskas intereses sasniegšanai. Tas varētu būt saistīts ar:

 • Sapulču administrēšanu
 • Sapulču protokolu apstrādi
 • Vadības ziņojumiem

Kas redzēs jūsu informāciju?

Reizēm jūsu privātā informācija tiks nodota valsts iestādēm un grāmatvežiem. Šī informācija netiks pārsūtīta uz trešām valsti. Trešā valsts ir valsts, kas atrodas ārpus ES/EEZ teritorijas, piemēram, ASV. Informācija netiks nodota tādām starptautiskām organizācijām kā ANO, ES vai NATO.

Cik ilgi mēs glabājam jūsu informāciju?

Jūsu informācija tiks saglabāta līdz pat piecus gadus pēc darba līguma izbeigšanas, lai būtu iespējams uzskaitīt jebkurus nenomaksātus atlikumus. Ja jūsu informācija ir saistīta ar Dancover grāmatvedības darbu, tad mēs saglabāsim šos datus līdz piecus gadus pēc attiecīgā finanšu gada. Tā var būt informācija par algu, izdevumiem un pārvadājumiem. Ja ir notikusi darba trauma, tad informācija tiek glabāta līdz 10 gadus.

Kādas ir jūsu tiesības?

Balstoties uz vispārējo datu aizsardzības regulu, jums ir virkne tiesību ietekmēt to, kā mēs apstrādājam jūsu informāciju. Ja jūs vēlaties izmantot šīs tiesības, lūdzu, sazinieties ar uk@dancover.com. Personas datu iesniegšana ir kā priekšnoteikums vēlamā amata iegūšanai mūsu uzņēmumā.

Šeit jūs varat aplūkot savas tiesības:

 • Jums ir tiesības jebkurā laikā iegūt piekļuvi informācijai, kas mums ir pieejama par jums
 • Jums ir tiesības izlabot nepareizu informāciju par jums
 • Īpašos gadījumos jums ir tiesības pieteikt jūsu informācijas dzēšanu
 • Atsevišķos gadījumos jums ir tiesības ierobežot jūsu datu apstrādi. Ja jums ir tiesības uz informācijas apstrādes ierobežošanu, tad mēs varam tikai apstrādāt jūsu informāciju – neveicot datu glabāšanu – kas notiek ar jūsu piekrišanu vai saistībā ar tiesiskas prasības veidošanu, spēkā esamību, aizstāvēšanu vai personu vai svarīgu sabiedrības interešu aizsardzību
 • Atsevišķos gadījumos jums ir tiesības iebilst pret to, kā mēs apstrādājam jūsu datus
 • Atsevišķos gadījumos jums ir tiesības saņemt jūsu datus strukturētā, plaši izmantojamā un mašīnlasāmā formātā. Turklāt jūs varat bez šķēršļiem nodot savu informāciju no viena informācijas sistēmas pārvaldnieka citam – šo procesu sauc par datu pārnesamību

Privātas informācijas apstrāde – dalība MyDancover Club

Ja jūs esat MyDancover Club biedrs, Dancover ir atbildīgs par datu apstrādi, kas saistīta ar jūsu darbu. Ja jums rodas jautājumi par datu apstrādi, kas saistīti ar jūsu dalību mūsu biedru klubā, tad aicinām sazināties ar mums, rakstot uz uk@dancover.com.

Kādēļ mēs apstrādājam jūsu informāciju?

Galvenais jūsu informācijas apstrādes mērķis ir optimizēt mūsu interneta veikalu un uzlabot jūsu kā lietotāja pieredzi, lai mēs varētu piedāvāt jums mūsu jaunākās ziņas, nosūtīt produktu vai pakalpojumu piedāvājumus un noslēgt ar jums pirkšanas un piegādes līgumus. Ir būtiski uzsvērt, ka jūsu informācijas apstrādes pamatā ir jūsu dalība MyDancover Club, kas tiek uzskatīta kā piekrišana vai vienošanās, kuru jūs varat atsaukt jebkurā brīdī.

Kas redzēs jūsu informāciju?

Mūsu mārketinga nolūkos jūsu informācija tiek nodota mūsu mārketinga aģentūrām, un atsevišķos gadījumos tā tiek nodota arī trešām valstīm. Trešā valsts ir ārpus ES/EEZ teritorijas esoša valsts, piemēram, Amerikas Savienotās Valstis. Ja jūs iegādājaties preces no mums, tad jūsu informācija tiks nosūtīta uz jūsu izvēlēto piegādes valsti. Datu saņēmēji no trešās valsts var būt Google Inc., facebook Inc. un LinkedIn Corporation, uz kuriem attiecas Privātuma Vairoga vienošanās. Tas nozīmē, ka Komisija ir noteikusi, ka šiem uzņēmumiem ir atbilstošs aizsardzības līmenis. Plašāku informāciju par Vairoga vienošanos ir iespējams aplūkot vietnē www.privacyshield.gov. Dotā informācija netiks nodota tādām starptautiskām organizācijām kā ANO, ES vai NATO.

Cik ilgi mēs glabājam jūsu informāciju?

Jūsu informācija tiks apstrādāta līdz pat divus gadus pēc jūsu pēdējā interneta veikala apmeklējuma vai trīs gadus pēc jūsu piekrišanas atsaukšanas vai pēc pirkuma veikšanas. Ja jūsu informācija ir saistīta ar Dancover grāmatvedības darbu, tad mēs saglabāsim šos datus līdz piecus gadus pēc attiecīgā finanšu gada.

Kādas ir jūsu tiesības?

Balstoties uz vispārējo datu aizsardzības regulu, jums ir virkne tiesību ietekmēt to, kā mēs apstrādājam jūsu informāciju. Ja jūs vēlaties izmantot šīs tiesības, lūdzu, sazinieties ar uk@dancover.com.

Šeit jūs varat aplūkot savas tiesības:

 • Jums ir tiesības jebkurā laikā iegūt piekļuvi informācijai, kas mums ir pieejama par jums
 • Jums ir tiesības izlabot nepareizu informāciju par jums
 • Īpašos gadījumos jums ir tiesības pieteikt jūsu informācijas dzēšanu
 • Atsevišķos gadījumos jums ir tiesības ierobežot jūsu datu apstrādi. Ja jums ir tiesības uz informācijas apstrādes ierobežošanu, tad mēs varam tikai apstrādāt jūsu informāciju – neveicot datu glabāšanu – kas notiek ar jūsu piekrišanu vai saistībā ar tiesiskas prasības veidošanu, spēkā esamību, aizstāvēšanu vai personu vai svarīgu sabiedrības interešu aizsardzību
 • Atsevišķos gadījumos jums ir tiesības iebilst pret to, kā mēs apstrādājam jūsu datus
 • Atsevišķos gadījumos jums ir tiesības saņemt jūsu datus strukturētā, plaši izmantojamā un mašīnlasāmā formātā. Turklāt jūs varat bez šķēršļiem nodot savu informāciju no viena informācijas sistēmas pārvaldnieka citam – šo procesu sauc par datu pārnesamību

Mūsu komanda

Mūsu profesionālie pārdošanas konsultanti ir jūsu rīcībā. Zvaniet mums pa 67 85 96 88, Pirmdiena - Piektdiena 09:30 - 18:00, E-pasts: uk@dancover.com

Maurizzio

Maurizzio

Marvis

Marvis

Diana

Diana

Mario

Mario

Alma

Alma