PĒC KATRA PIRKUMA MĒS IESTĀDĀM KOKU

Zambijā un Mjanmā esam jau iestādījuši vairāk nekā 100 000 kokus. Šobrīd mēs darbojamies citā nozīmīgā klimata projektā — šoreiz sadarbībā ar Eden Reforestation Project Tent4trees ir iesaistījies koku stādīšanas projektā Madagaskarā. Katru reizi, kad jūs iegādājaties kādu no Dancover produktiem, jūs palīdzat iestādīt jaunus mangrovju kokus Madagaskarā. Mahajangā jau vairākus gadus veiksmīgi tiek atjaunoti mangrovju estuāri.

KĀPĒC MADAGASKĀRA?

Tā kā Madagaskarā ir sastopamas endēmiskas sugas un tajā ir nopietns biotopu zudums, Madagaskara ir kļuvusi par vienu no pasaules galvenajām prioritātēm bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Ir iznīcināti vairāk nekā 90% Madagaskaras pirmatnējo mežu, kas visvairāk ietekmēja cilvēkus, kuri dzīvo galējā nabadzībā. Mangrovju estuāru iznīcināšana piekrastes rajonos ir izraisījusi dubļu līdzenumu ieskalošanu okeānā, iznīcinot kādreiz produktīvo zvejniecību un palielinot piekrastes kopienu neaizsargātību pret viesuļvētrām, cunami un plūdiem. Sauso lapu koku mežu izciršana apdraud vienu no pasaulē retākajām un daudzveidīgākajām mežu sistēmām.

MANGROVE JEB ‘BRĪNUMKOKS’

Mangroves aizsargā krasta līniju no erozijas, vienlaicīgi ekstremālos laika apstākļos sniedzot aizsardzību iedzīvotājiem un viņu īpašumiem. Turklāt šie piekrastes meži kalpo kā vietējo zivju audzētavas, nodrošinot vietējās kopienas ar iztiku un uzturu. Mangroves vienlaikus ir arī pārsteidzošākās oglekļa krātuves – salīdzinājumā ar citiem tropu mežiem, kuru vidū ir lietus meži, tās uzkrāj līdz pat četras reizes vairāk oglekļa!

MŪSU TENTS4TREES KONCEPCIJA

Tents4trees koncepcijas ietvaros Dancover ir kļuvis par daļu no projekta, kas Madagaskaras ziemeļrietumos, Mahajangā atjauno mangrovju estuārus. Sadarbībā ar Eden Forestation Projects mēs palīdzam atjaunot piekrastes mežus, lai novērstu turpmāku eroziju, aizsargājot zemās lauksaimniecības zemes, veicinot Madagaskaras iedzīvotāju iztikas avotu.

PROJEKTA IEGUVUMI:

JŪSU SERTIFIKĀTS

Iegādājoties vienu vai vairākas teltis no Dancover, jūsu saņemsiet personalizētu sertifikātu, kurā būs informācija par specializētu mežu atjaunošanas projektu. Tikai kopā mēs varam radīt pārmaiņas!

OGLEKĻA APRĒĶINS

Mangroves uzkrāj pārsteidzoši daudz oglekļa – tās uzkrāj līdz pat četras reizes vairāk oglekļa salīdzinājumā ar tropu mežiem, kuru vidū ir arī lietus meži. Divas mangroves uzkrāj līdz pat 1 tonnu CO2 izmešu.

Iepriekšējais projekts(i)

2020/2021. gadā Mjanmā ir iestādīti 50.000 koku

Mjanma ir ASEAN (Dienvidaustrumu Āzijas Valstu Asociācija) nabadzīgākā valsts, kuru ir spēcīgi ietekmējusi globālā sasilšana. Šajā valstī dzīvo 55 miljoni cilvēku - apm. 25% no iedzīvotajiem dzīvo zem nabadzības riska robežas. Kopš 1980. gada Mjanmā ir izzudis vairāk nekā 1 miljons ha mangrovju mežu, no kuriem šobrīd ir atlikuši tikai 16%. Šī iemesla dēļ klimata pārmaiņas būtiski ietekmē Mjanmas reģionu. Tā kā jūras sālsūdens līmenis ir kļuvis augstāks, Mjanmas zemkopjiem ir nācies atstāt zemienēs esošos rīsu laukus. 60% no valstī saražotā rīsu daudzuma ir nākuši tieši no šī reģiona.

Projekta ieguvumi:

20.000 koku iestādīti Luanšija apgabalā Zambijā 2019/2020. gadā

Zambija ir valsts, kur diemžēl nabadzība ir cieši saistīta ar vides degradāciju. Tā ir viena pasaulē nabadzīgākajām valstīm, turklāt tajā ir viens no augtākajiem mežu izciršanas rādītājiem. Pēc kalnrūpniecības nozares sabrukuma Kopperbeltas provincē daudzi ogļrači bija spiesti strādāt kokogļu ieguvē, kas noveda pie vēl lielākas mežu izciršanas.

Miombo meža masīvu atjaunošana

Dancover ir sācis līdzdarboties Miombo mežu atjaunošanā, veicinot stabilu sociāli ekonomisku attīstību un alternatīvi kokoglēm attīstot zaļo risinājumu iespējas reģionā. Miombo meža masīviem piemīt unikāla Āfrikas vides daudzveidība, kas veido būtisku savvaļas biotopu. Veicinot Miombo meža masīvu dabisko atjaunošanu (saimniecībās esošā dabiskā meža zemes teritorijās), vietējām kopienām tiek sniegta iespēja atjaunot savus mežus un nodarboties ar bioenerģijas ieguvi un medus ražošanu. Tādējādi vietējiem iedzīvotājiem kļūst pieejamas jaunas, daudzveidīgas darba vietas, ienākumi kļūst lielāki un tiek sniegtas iespējas apgūt jaunas prasmes. Stādot kokus, mēs palīdzam ne tikai vietējiem iedzīvotājiem, bet iesaistāmies arī globālas problēmas risināšanā, jo koki absorbē CO2.

Projekta ieguvumi:

Oglekļa absorbēšanas aprēķins

Kopperbeltas provincē Miombo mežu masīvos virszemes viena hektāra biomasa pēc 20 gadiem spēs uzkrāt vidēji 145,4 CO2 tonnas.

Dancover ir iestādījis mūsu koku nr.
124337

Mūsu komanda

Mūsu profesionālie pārdošanas konsultanti ir jūsu rīcībā. Zvaniet mums pa 67 85 96 88, Pirmdiena - Piektdiena 09:30 - 18:00, E-pasts: uk@dancover.com

Maurizzio

Maurizzio

Marvis

Marvis

Mario

Mario

Marie

Marie

Alma

Alma