Dancover pravila o osobnim podacima

Upravljanje osobnim podacima vezano uz posjet na www.dancovershop.com

Kad posjećujete naš Webshop, Dancover je odgovoran za upravljanje podacima koji obuhvaćaju niz informacija o vama. Imate li pitanja o našem upravljanju vašim podacima, prilikom posjeta našem Webshopu i inače, molimo pošaljite mail na uk@dancover.com

Zašto upravljamo vašim podacima?

Opća svrha našeg upravljanja vašim podacima je optimizacija našeg web-mjesta i vašeg korisničkog iskustva. Moramo naglasiti da se upravljanje vašim podacima temelji na vašem pristanku i da vi u svakom trenutku imate mogućnost povući svoj pristanak.

Tko će vidjeti vaše podatke?

Što se našeg marketinga tiče, vaše podatke prosljeđujemo našim marketinškim agencijama, a u nekim slučajevima i trećim zemljama. Treća zemlja u ovom smislu je zemlja izvan EU/EEA, npr. SAD. Primatelji u trećoj zemlji mogu biti Google Inc., Facebook Inc. i LinkedIn Corporation, koji su pokriveni sporazumom o Zaštiti Privatnosti. To znači da je Komisija utvrdila da oni imaju dovoljnu razinu zaštite. Više o sporazumu o Zaštiti možete vidjeti na www.privacyshield.gov. Podaci se neće prenositi međunarodnim organizacijama kao što su UN, EU ili NATO.

Koliko dugo čuvamo vaše podatke?

Vašim podacima se rukuje do dvije godine, računajući od vašeg posljednjeg posjeta webshopu.

Koja su vaša prava?

Prema općoj regulativi o zaštiti podataka, vi imate niz prava pri upravljanju vašim podacima. Želite li iskoristiti ta prava, molimo kontaktirajte uk@dancover.com.

Ovdje možete vidjeti koja prava imate:

 • U svakom trenutku imate pravo dobiti pristup podacima koje imamo o vama
 • Imate pravo na ispravljanje netočnih podataka o vama
 • U posebnim slučajevima, imate pravo na brisanje podataka o vama
 • U nekim slučajevima, imate pravo ograničiti upravljanje vašim podacima. Ako imate pravo na ograničeno upravljanje, vašim informacijama možemo upravljati - osim pohranjivanja - uz vaš pristanak ili za utvrđivanje valjanosti ili obrane pravnog zahtjeva - ili za zaštitu neke osobe ili vitalnih javnih interesa
 • U nekim slučajevima, imate pravo na iznimku našeg upravljanja vašim podacima
 • U nekim slučajevima imate pravo primiti svoje podatke u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom obliku. Također možete svoje podatke prenijeti s jednog upravitelja informacijskog sustava na drugog, bez smetnji - također poznato kao prenosivost podataka

Rukovanje osobnim podacima koji se odnose na vašu privatnost

Kad primite naš bilten, Dancover je odgovoran za rukovanje podacima koji obuhvaćaju niz vaših osobnih podataka. Imate li pitanja o upravljanju vašim podacima prilikom primanja našeg biltena, molimo kontaktirajte uk@dancover.com.

Zašto upravljamo vašim podacima?

Opća svrha našeg upravljanja vašim podacima je da vam možemo ponuditi najnovije vijesti o nama i poslati vam ponude za naše proizvode i usluge. Moramo naglasiti da se upravljanje vašim podacima temelji na vašem pristanku i da u svakom trenutku imate mogućnost povući svoj pristanak.

Tko će vidjeti vaše podatke?

Što se našeg marketinga tiče, vaše podatke prosljeđujemo našim marketinškim agencijama, a u nekim slučajevima i trećim zemljama. Treća zemlja u ovom smislu je zemlja izvan EU/EEA, npr. SAD. Primatelji u trećoj zemlji mogu biti Google Inc., Facebook Inc. i LinkedIn Corporation, koji su pokriveni sporazumom o Zaštiti Privatnosti. To znači da je Komisija utvrdila da oni imaju dovoljnu razinu zaštite. Više o sporazumu o Zaštiti možete vidjeti na www.privacyshield.gov. Podaci se neće prenositi međunarodnim organizacijama kao što su UN, EU ili NATO.

Koliko dugo čuvamo vaše podatke?

Vaši podaci se čuvaju do tri godine, računajući od trenutka kad povučete svoj pristanak.

Koja su vaša prava?

Prema općoj regulativi o zaštiti podataka, vi imate niz prava pri upravljanju vašim podacima. Želite li iskoristiti ta prava, molimo kontaktirajte uk@dancover.com.

Ovdje možete vidjeti koja prava imate:

 • U svakom trenutku imate pravo dobiti pristup podacima koje imamo o vama
 • Imate pravo na ispravljanje netočnih podataka o vama
 • U posebnim slučajevima, imate pravo na brisanje podataka o vama
 • U nekim slučajevima, imate pravo ograničiti upravljanje vašim podacima. Ako imate pravo na ograničeno upravljanje, vašim informacijama možemo upravljati - osim pohranjivanja - uz vaš pristanak ili za utvrđivanje valjanosti ili obrane pravnog zahtjeva - ili za zaštitu neke osobe ili vitalnih javnih interesa
 • U nekim slučajevima, imate pravo na iznimku našeg upravljanja vašim podacima
 • U nekim slučajevima imate pravo primiti svoje podatke u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom obliku. Također možete svoje podatke prenijeti s jednog upravitelja informacijskog sustava na drugog, bez smetnji - također poznato kao prenosivost podataka

Rukovanje osobnim podacima u vezi trgovanja s tvrtkom Dancover

Kad kupujete proizvode na www.dancovershop.com, Dancover je odgovoran za rukovanje podacima koji obuhvaćaju niz vaših osobnih podataka. Imate li pitanja o upravljanju vašim podacima vezano uz trgovanje na našem Webshopu, molimo kontaktirajte uk@dancover.com.

Zašto upravljamo vašim podacima?

Opća svrha našeg upravljanja vašim podacima je optimizacija našeg web-mjesta i vašeg korisničkog iskustva, kao i mogućnost sklapanja ugovora o prodaji i isporuci s vama. Upravljanje vašim podacima je nužno, kako bismo mogli sklopili ugovor između vas i tvrtke Dancover. To se odnosi na rukovanje vašim kontakt-podacima. Kad je transakcija pokrenuta, upravljanje vašim podacima je nužno za popunjavanje ugovora. To može npr. biti u vezi s isporukom ili kupnjom. Nakon što je transakcija izvršena, upravljanje je potrebno kako bi Dancover mogao potraživati neki pravni zahtjev, uspostaviti, odrediti ili obraniti potencijalni pravni zahtjev.

Tko će vidjeti vaše podatke?

Vaši će se podaci proslijediti našim različitim partnerima. Vaši podaci će biti preneseni u zemlju u koju će se roba isporučiti. Naručujete li robu za zemlju izvan EU/EEA, vaši podaci će biti preneseni ovdje. Podaci se neće prenositi međunarodnim organizacijama kao što su UN, EU ili NATO.

Koliko dugo čuvamo vaše podatke?

Vašim podacima se rukuje do tri godine, računajući od završetka same transakcije. Ako su vaši podaci relevantni za Dancover knjigovodstvo, zadržat ćemo podatke do pet godina računajući od relevantne fiskalne godine.

Koja su vaša prava?

Prema općoj regulativi o zaštiti podataka, vi imate niz prava pri našem upravljanju vašim podacima. Želite li iskoristiti ta prava, molimo kontaktirajte uk@dancover.com.

Ovdje možete vidjeti koja prava imate:

 • U svakom trenutku imate pravo dobiti pristup podacima koje imamo o vama
 • Imate pravo na ispravljanje netočnih podataka o vama
 • U posebnim slučajevima, imate pravo na brisanje podataka o vama
 • U nekim slučajevima, imate pravo ograničiti upravljanje vašim podacima. Ako imate pravo na ograničeno upravljanje, vašim informacijama možemo upravljati - osim pohranjivanja - uz vaš pristanak ili za utvrđivanje valjanosti ili obrane pravnog zahtjeva - ili za zaštitu neke osobe ili vitalnih javnih interesa
 • U nekim slučajevima, imate pravo na iznimku našeg upravljanja vašim podacima
 • U nekim slučajevima imate pravo primiti svoje podatke u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom obliku. Također možete svoje podatke prenijeti s jednog upravitelja informacijskog sustava na drugog, bez smetnji - također poznato kao prenosivost podataka

Rukovanje osobnim podacima - novačenje u tvrtki Dancover

Dancover je odgovoran za rukovanje vašim podacima u vezi s novačenjem. Imate li pitanja o našem rukovanju vašim podacima u vezi s procesom novačenja u tvrtki Dancover, molimo kontaktirajte uk@dancover.com

Zašto upravljamo vašim podacima?

Opća svrha našeg upravljanja vašim podacima je da možemo novačiti i zaposliti kvalificirano osoblje. Obrada osobnih podataka se obično radi za provedbu mjera poduzetih na vaš zahtjev, prije mogućeg sklapanja ugovora o radu. U slučaju da vaša prijava sadrži određene kategorije podataka, uključujući primjerice zdravstvene podatke, postupanje će se temeljiti na činjenici da ste ih vi sami priložili nama.

Tko će vidjeti vaše podatke?

Vaše podatke ne prosljeđujemo drugima. Vaši podaci neće biti preneseni u treće zemlje. Treća zemlja u ovom smislu je zemlja izvan EU/EEA , npr. SAD. Podaci se neće prenositi međunarodnim organizacijama kao što su UN, EU ili NATO.

Koliko dugo čuvamo vaše podatke?

Vaše podatke, uključujući životopis, prijavu i sl., čuvamo do tri mjeseca, računajući od završetka procesa novačenja. Neiskorišene prijave se čuvaju do 6 mjeseci.

Koja su vaša prava?

Prema općoj regulativi o zaštiti podataka, vi imate niz prava pri upravljanju vašim podacima. Želite li iskoristiti ta prava, molimo kontaktirajte uk@dancover.com.

Podnošenje osobnih podataka je preduvjet da dobijete radno mjesto kod nas.

Ovdje možete vidjeti koja prava imate:

 • U svakom trenutku imate pravo dobiti pristup podacima koje imamo o vama
 • Imate pravo na ispravljanje netočnih podataka o vama
 • U posebnim slučajevima, imate pravo na brisanje podataka o vama
 • U nekim slučajevima, imate pravo ograničiti upravljanje vašim podacima. Ako imate pravo na ograničeno upravljanje, vašim informacijama možemo upravljati - osim pohranjivanja - uz vaš pristanak ili za utvrđivanje valjanosti ili obrane pravnog zahtjeva - ili za zaštitu neke osobe ili vitalnih javnih interesa
 • U nekim slučajevima, imate pravo na iznimku našeg upravljanja vašim podacima
 • U nekim slučajevima imate pravo primiti svoje podatke u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom obliku. Također možete svoje podatke prenijeti s jednog upravitelja informacijskog sustava na drugog, bez smetnji - također poznato kao prenosivost podataka

Rukovanje osobnim podacima – administracija osoblja

Dancover je odgovoran za rukovanje vašim podacima u vezi s vašim zapošljavanjem. Imate li pitanja o našoj administraciji osoblja, molimo kontaktirajte uk@dancover.com

Zašto upravljamo vašim podacima?

Opća svrha našeg upravljanja vašim podacima je da na dnevnoj bazi možemo voditi tekuće upravljanje osobljem i plaćama, uključujući brigu i razvoj osoblja, novačenje i prestanak ugovora o radu. Upravljanje osobnim podacima u tvrtki Dancover može imati drugačiju pravnu osnovu. Ponekad je upravljanje potrebno kako bi se ispunio ugovor o radu kao što je isplata plaće. U drugim slučajevima, rukovanje je potrebno za ostvarivanje pravnog interesa. To bi moglo biti povezano s:

 • Održavanjem sastanaka
 • Rješavanjem zapisnika o sastancima
 • Izvještavanjem uprave

Tko će vidjeti vaše podatke?

Ponekad će se vaši osobni podaci proslijediti javnim tijelima i računovodstvima. Vaši podaci neće biti proslijeđeni trećim zemljama. Treća zemlja u ovom smislu je zemlja izvan EU/EEA, npr. SAD. Podaci se neće prenositi niti međunarodnim organizacijama kao što su UN, EU ili NATO.

Koliko dugo čuvamo vaše podatke?

Vaše podatke čuvamo do pet godina, računajući od prestanka ugovora o zaposlenju kako bismo obračunali sva nepodmirena potraživanja. Ako su podaci relevantni za Dancover knjigovodstvo, zadržat ćemo ih do pet godina, računajući od relevantne fiskalne godine. Ovi podaci mogu se odnositi na plaću, izdatke i prijevoz. U slučaju povreda na radu, podaci se čuvaju do 10 godina.

Koja su vaša prava?

Prema općoj regulativi o zaštiti podataka, vi imate niz prava pri upravljanju vašim podacima. Želite li iskoristiti ta prava, molimo kontaktirajte uk@dancover.com.

Podnošenje osobnih podataka je preduvjet da dobijete radno mjesto kod nas.

Ovdje možete vidjeti koja prava imate:

 • U svakom trenutku imate pravo dobiti pristup podacima koje imamo o vama
 • Imate pravo na ispravljanje netočnih podataka o vama
 • U posebnim slučajevima, imate pravo na brisanje podataka o vama
 • U nekim slučajevima, imate pravo ograničiti upravljanje vašim podacima. Ako imate pravo na ograničeno upravljanje, vašim informacijama možemo upravljati - osim pohranjivanja - uz vaš pristanak ili za utvrđivanje valjanosti ili obrane pravnog zahtjeva - ili za zaštitu neke osobe ili vitalnih javnih interesa
 • U nekim slučajevima, imate pravo na iznimku našeg upravljanja vašim podacima
 • U nekim slučajevima imate pravo primiti svoje podatke u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom obliku. Također možete svoje podatke prenijeti s jednog upravitelja informacijskog sustava na drugog, bez smetnji - također poznato kao prenosivost podataka

Rukovanje osobnim podacima - članstvo u MyDancover Club

Kad ste član MyDancover Club, Dancover je odgovoran za rukovanje podacima koji obuhvaćaju niz vaših osobnih podataka. Imate li pitanja o našem rukovanju vašim podacima, vezano uz vaše članstvo u našem klubu kupaca, molimo kontaktirajte uk@dancover.com

Zašto upravljamo vašim podacima?

Opća svrha našeg upravljanja vašim podacima je optimizacija našeg web-mjesta i vašeg korisničkog iskustva, kako bismo vam mogli ponuditi najnovije vijesti o nama te vam poslati posebne članske ponude za naše proizvode i usluge, kao i biti u mogućnosti sklopiti s vama ugovore o prodaji i isporuci. Moramo naglasiti da se upravljanje vašim podacima temelji na vašem članstvu u MyDancover Club, što se podrazumijeva pristankom ili sporazumom. Imate mogućnost povući svoj pristanak u bilo kojem trenutku.

Tko će vidjeti vaše podatke?

Što se našeg marketinga tiče, vaše podatke prosljeđujemo našim marketinškim agencijama, a u nekim slučajevima i trećim zemljama. Treća zemlja u ovom smislu je zemlja izvan EU/EEA, npr. SAD. Kada kupite robu od nas, vaši podaci će bit poslani u zemlju u kojoj želite da se roba isporuči. Primatelji u trećoj zemlji mogu biti Google Inc., Facebook Inc. i LinkedIn Corporation, koji su pokriveni sporazumom o Zaštiti Privatnosti. To znači da je Komisija utvrdila da oni imaju dovoljnu razinu zaštite. Više o sporazumu o Zaštiti možete vidjeti na www.privacyshield.gov. Podaci se neće prenositi međunarodnim organizacijama kao što su UN, EU ili NATO.

Koliko dugo čuvamo vaše podatke?

Vašim podacima se upravlja do dvije godine, računajući od vaše posljednje posjete webshopu i tri godine od trenutka kad povučete svoj pristanak, ili se provede kupnja. Ako su vaši podaci relevantni za Dancover knjigovodstvo, zadržat ćemo ih do pet godina računajući od relevantne fiskalne godine.

Koja su vaša prava?

Prema općoj regulativi o zaštiti podataka, vi imate niz prava pri upravljanju vašim podacima. Želite li iskoristiti ta prava, molimo kontaktirajte uk@dancover.com.

Ovdje možete vidjeti koja prava imate:

 • U svakom trenutku imate pravo dobiti pristup podacima koje imamo o vama
 • Imate pravo na ispravljanje netočnih podataka o vama
 • U posebnim slučajevima, imate pravo na brisanje podataka o vama
 • U nekim slučajevima, imate pravo ograničiti upravljanje vašim podacima. Ako imate pravo na ograničeno upravljanje, vašim informacijama možemo upravljati - osim pohranjivanja - uz vaš pristanak ili za utvrđivanje valjanosti ili obrane pravnog zahtjeva - ili za zaštitu neke osobe ili vitalnih javnih interesa
 • U nekim slučajevima, imate pravo na iznimku našeg upravljanja vašim podacima
 • U nekim slučajevima imate pravo primiti svoje podatke u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom obliku. Također možete svoje podatke prenijeti s jednog upravitelja informacijskog sustava na drugog, bez smetnji - također poznato kao prenosivost podataka

Naš tim

Naši profesionalni prodajni savjetnici stoje vam na usluzi. Nazovite nas na 0 217 700 32 - uk@dancover.com

Maurizzio

Maurizzio

Marvis

Marvis

Diana

Diana

Mario

Mario

Alma

Alma