HELP DANCOVER MET HET PLANTEN VAN BOMEN IN MADAGASKAR

We hebben inmiddels meer dan 165.000 bomen geplant in Zambia en Myanmar en gaan nu verder met een ander belangrijk klimaatproject - ditmaal is Tent4trees onderdeel van een boomplantproject in Madagaskar samen met het Eden Reforestation Project. Elke keer dat u een product van Dancover koopt, helpt u meer mangrovebomen te planten in Madagaskar, waar het herstel van de mangrove-estuaria in Mahajanga al verschillende jaren bezig is met fantastische resultaten.

WAAROM MADAGASKAR?

Madagaskar is een van de belangrijkste prioriteiten voor het behoud van de biodiversiteit in de wereld, omdat er endemische soorten voorkomen en er veel habitats verloren gaan. Ruim 90% van de oerbossen van Madagaskar wordt vernietigd, iets waarvan mensen die in extreme armoede leven het meest te lijden hebben. De verwoesting van de mangrove-estuaria langs de kustlijn zorgt ervoor dat moddervlaktes in de oceaan spoelen met als gevolg dat ooit productieve visserijen worden vernietigd en kustgemeenschappen kwetsbaarder worden voor orkanen, tsunami's en overstromingen. In de droge loofbossen vormt ontbossing een bedreiging voor een van de meest zeldzame en diverse bosgebieden ter wereld.

MANGROVEN OF DE "WONDERBOOM”

Mangroves bieden bescherming tegen erosie van kustlijnen en beschermen levens en eigendommen tegen extreme weersomstandigheden. Deze kustbossen fungeren als kraamkamers voor de plaatselijke vis en vormen de basis voor het levensonderhoud en de voedselvoorziening van de bevolking. Bovendien zijn mangroves de meest verbazingwekkende opslagplaatsen voor koolstof - ze slaan tot vier keer meer koolstof op dan andere tropische bossen, inclusief regenwouden!

ONS CONCEPT TENTS4TREES

Dancover doet al een aantal jaren mee aan een project dat mangrove-mondingen herstelt in Mahajanga in het noordwesten van Madagaskar. Samen met Eden Reforestation Projects hebben we geholpen bij het herstel van de kustbossen om verdere erosie te tegen te gaan, laaggelegen landbouwgrond te beschermen en de voedselvoorziening voor de bevolking van Madagaskar veilig te stellen. De aandacht gaat nu uit naar het Akalamboro herstelgebied, dat ook gelegen is op een laagland mangrovebos in het noordwesten van Madagaskar aan de rand van het Baie de Baly National Park. Deze mangrove-monding staat in verbinding met een uitgebreid zoetwaterriviersysteem dat als habitat fungeert voor het zeeleven en de plaatselijke bevolking mogelijkheden biedt om in hun levensonderhoud te voorzien. Het project ondersteunt de lokale bewoners bij het aanplanten en beheren van mangrovebossen op gemeenschapsgrond rondom de stad, zodat de plaatselijke bevolking werkgelegenheid en mogelijkheden om in haar levensonderhoud te voorzien krijgt.

DE DOELEN VAN HET PROJECT:

UW CERTIFICAAT

Bij aankoop van één of meerdere tenten van Dancover ontvangt u een persoonlijk certificaat met informatie over het specifieke herbebossingsproject. Zo maken we samen een verschil!

CO2-BEREKENING

Mangroven zijn fantastisch voor het opslaan van koolstof - ze slaan tot vier keer zoveel koolstof op als andere tropische bossen, met inbegrip van regenwouden. Twee mangrovebomen houden tot 1 ton CO2 vast.

Vorige project(en)

50.000 bomen geplant in Myanmar in 2020/2021

Myanmar is het armste land van de ASEAN (Association of South-East Asian Nations), dat als gevolg van de opwarming van de aarde ernstig wordt bedreigd. Myanmar heeft een bevolking van 55 miljoen mensen - waarvan ongeveer 25 % of meer onder de armoedegrens leeft. Myanmar heeft sinds 1980 al ruim 1 miljoen hectare mangrovebos verloren en raakt het grootste deel van zijn mangrovebossen in snel tempo kwijt, waarvan nog maar 16 % over is. Myanmar is dus erg vatbaar voor klimaatverandering. De laaggelegen rijstvelden zijn al verlaten doordat de zeespiegel is gestegen en er zout is ingestroomd. Meer dan 60% van de rijstproductie van het land is afkomstig uit deze regio.

De doelen van het project:

Er zijn 20.000 bomen geplant in het Luanshya district in Zambia in 2019/2020

In Zambia gaan armoede en de aantasting van het milieu hand in hand. Zambia behoort tot de armste landen ter wereld en heeft een van de hoogste ontbossingspercentages. In de provincie Copperbelt worden veel mijnwerkers na het inzakken van de mijnindustrie gedwongen om houtskool te produceren, wat voor nog meer ontbossing zorgt.

Het herstellen van de Miombo-bossen

Dancover neemt deel aan de die actie gericht is op het herstellen van de Miombo-bossen, de ondersteuning van duurzame sociaal-economische ontwikkeling en het bevorderen van de afzetmarkt voor een groen alternatief voor houtskool. De Miombo-bossen zijn een unieke Afrikaanse omgeving en een belangrijke habitat voor fauna en flora. Dankzij het aanwenden van de natuurlijke regeneratie van de Miombo-bossen (percelen van oorspronkelijke bossen op boerderijen) en het introduceren van economische activiteiten zoals bio-energie en bijenteelt, kunnen de lokale bevolking hun bossen herstellen. Zo profiteert de agrarische bevolking van diverse banen, hogere inkomens en nieuwe vaardigheden. Kortom, we leveren zowel lokaal als mondiaal een bijdrage door het planten van bomen, die na verloop van tijd CO2 zullen opslaan.

De doelen van het project:

CO2-berekening

In de provincie Copperbelt kan de bovengrondse biomassa van de Miombobo-bossen binnen 20jaar gemiddeld zo'n 145,4 ton CO2 per hectare opslaan.

Dancover heeft zojuist boom nr. geplant.
177858

Ons team

Onze professionele verkoopadviseurs staan voor u klaar. Bel ons op 028 08 08 09, Maandag - Vrijdag 08:30 uur - 17:00 uur, E-mail: belgique@dancover.com

Maurizzio

Maurizzio

Marvis

Marvis

Mario

Mario

Marie

Marie

Alma

Alma